OUR EVRIRONMENTAL POLICY

OUR EVRIRONMENTAL POLICY

“DOĞAYA SAYGI” ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan firmamızın yönetimi, çevreye zarar vermemek konusunda devamlı olarak duyarlı ve dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır.

Kurduğumuz Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idarî düzenlemelere, kendiliğinden tâbi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt ederiz.

CERTIFICATIONS

OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008

tr-03

ISO 14001:2004

Want to work with us?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search